Hỗ Trợ Adwords

Học hỏi kinh nhiệm adwords là chính, mọi người cùng nhau chia sẻ... về adwords
Nội Quy
- Không chửi nhau
- Bài viết mang tính chất thù địch, lăng mạ người khác
- Bài viết lên án người khác mà thiếu thông tin xác thực
- Bài viết không liên quan đến Google
- Bài viết yêu cầu giúp đỡ mà không nói rõ vấn đề gặp phải, yêu cầu mang tính chất chung chung và sơ sài
- Bài viết bị trùng với bài trước đó về nội dung, thông điệp
- Bài tuyển dụng máy móc, rập khuôn.
- Bài viết không có dấu, tiếng nước ngoài
- Bài viết về tôn giáo, chủng tộc, chính trị, chống phá nhà nước
- Bài viết có hình ảnh minh họa không liên quan đến chủ đề ( gái gú, trâu bò, lợn gà..)
- Bài viết quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ cá nhân trên group, ngoại trừ việc quảng bá các cơ sở hay hoạt động từ thiện, tình nguyện, không mang tính chất cá nhân.
***Những tài khoản như sau sẽ bị xóa khỏi group
- Tài khoản không có avt
- Tài khoản mới lập dưới 1 tháng
- Tài khoản có tên hoặc avt không rõ ràng ( avt lá cây, động vật, thiên nhiên..., tên tài khoản là tên dạng kiếm hiệp, văn thơ, trừu tượng )
- Tài khoản giả mạo tên của người nổi tiếng, nghệ sĩ, doanh nhân...
*** LƯU Ý
- Thành viên chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung bài viết do mình post lên
- Thành viên có toàn quyền giữ bí mật về thông tin cá nhân của mình. Nhóm admin không thể trợ giúp thành viên trên Group.
- Tất cả các buổi offline nếu không phải từ 3 admin trở lên xác nhận thì không phải là buổi offline của group. Mọi vấn đề phát sinh, các admin không chịu trách nhiệm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những quy định khi phát sinh những sai phạm..