Howto By.Taeyeon Psyche'Ufo III รับแต่งดิส,ปก

Høw to By - Taeyeon Psyche'Ufo III
ฮาวทู ✔️
เทกเจอร์ ✔️
PSD PNG ✔️
รูปใส่PSD ✔️
แพทเทิร์น ✔️

กิจกรรม
-มีรีเควสเม้นทุกสับดาห์

*ไม่รับแต่งดิสมีแต่รีเควส ชื่อพอดีเราเขียนผิด
*อย่ามาป่วนอะไรหน้ากลุ่ม
*ฝากร้านควรขออนุญาติ
*ถ้าแจกของควรขออนุญาติ
*ห้ามทะเลาะกันในกลุ่ม งั้นเราจะเด้งคนออกเอง

ห้ามลงฮาวทูของตัวเองเด็ดขาดถ้าไม่ใช่เรา หรือ
-Eunji Funny'Party Club