ISTQB-Hướng dẫn chứng chỉ kiểm thử phần mềm

HỘI QUÁN GIAO TIẾP MẢNG PHẦN MỀM
Xây dựng mô hình đào tạo bổ sung kiến thức mảng phần mềm cùng với xúc tiến việc làm cho các sinh viên bên khối kỹ thuật các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (điện tử, toán tin…) và bên khối ngoại ngữ:
1. Chia sẻ thông tin và xúc tiến tuyển dụng việc làm (tester, developer, BrSE, QA…) cho FPT.
2. Tư vấn và hướng dẫn bổ sung các kỹ năng chưa có hoặc còn yếu: 1- Kiến thức mảng kiểm thử phần mềm (ISTQB…), 2- Kiến thức ngôn ngữ lập trình (C, Java, Perl, Python…), 3-Tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint…).