iPhone 3ap

Зөвхөн Apple брэндийн бүтээгдэхүүн болон дагалдах хэрэгсэлийн нэгдсэн зарын групп.

Групп-д Apple брэндтэй холбогдолгүй зар оруулах, зарыг олон дахин давтан оруулахыг хориглонo! Оруулсан тохиолдолд ban хийнэ.