iCount project (supported by EU Integration fund)

iCount –projektin päätavoite on aktivoida maahanmuuttajat yhteiskunnassa. Kuulostaako tylsältä? Sanotaan toisin: tarkoitamme sitä, että maahanmuuttaja voi vaikuttaa omaan elinympäristöön ja arkielämäänsä yhteistyössä kunnan viranomaisten, järjestöjen ja puolueiden kanssa. Projektin avainhenkilöt antavat siihen tietoa, taitoa ja vinkkejä.
Tämä avoin ryhmä perustettiin kaikille, ketkä kiinnostaa vaikuttaminen yhteiskunnassa.
Ryhmän työkielet ovat suomi ja englanti. Linkien ja tiedostojen kieli voi olla mitä tahansa.

Projektin hallinnoi Moniheli ry ja rahoittaa EU:n kotouttamisrahasto.

The goal of iCount –project is to activate immigrants in the society. Sounds interesting? Let’s say it in another way: we mean that immigrants can influence their social environment and everyday's life in collaboration with the municipal authorities, NGOs and political parties. Along with iCount's workers, key-people (Volunteers) are ready to share the "know how", explain and give advice on this.
This group is open for everyone interested in the questions of influence and participation.
The languages to communicate in this page, are Finnish and English. The links and the documents can be in different languages.

The project is ran by Moniheli ry and it is funded by the EU Integration Fund.

MORE INFO : www.icount.fi

www.moniheli.fi
Moniheli's page also in facebook