Idébroen for barnehagen

Del, del, del av alle gode ideer. Av og til trenger man påfyll f...ordi man har gått tom for ideer, da kan man jo ta turen innom denne IDEBROEN og hente inspirasjon.
- Har du noe hyggelig å si, skynd deg å si det. Har du ikke noe hyggelig å si, tenk deg om en ekstra gang, og la vær å si det :)
Idebroen har 5 andre grupper:
DEBATT: Ønsker du å starte en debatt så er dette siden: https://m.facebook.com/groups/606060136218026?ref=bookmarks
KJØP OG SALG: Ønsker du å kjøpe eller selge noe: https://m.facebook.com/groups/132862343823390?ref=bookmarks
LINKER: Andre kilder til inspirasjon: https://m.facebook.com/groups/1848422312067843?_rdr
SAMISK: Samiske ressurser: https://www.facebook.com/groups/idebroensamisk/
DANSK: Danske pedagogiske ideer: https://www.facebook.com/groups/idebroendanmark/
Har du forslag til flere grupper så ta kontakt. Idebroen forbeholder seg retten til bruk av navnet "Idebroen" og Idebroen for barnehagen".
Hovedfokus er på metodiske ideer til bruk i barnehagehverdagen men også andre ideer er av stor verdi, som HMS, sikkerhet, drift, tekniske løsninger, regler og så videre.

Ferie, arbeidsmiljø, barnehagelov, osv...
Du kan klikke på linkene under, google eller spørre andre (din barnehage, tillitsvalgt osv). Husk at dine saker/spørsmål alltid kan løses best der du er.
FERIE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21
ARBEIDSMILJØ: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
BARNEHAGE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
GOOGLE: www.google.no

Utover det som er avtalt med ADMIN så skal det ikke linkes til eksterne nettsider som er kommersielle. Dette gjelder også kommersielle blogger.
Linker til andre facebook-grupper skal avtales med admin.
Spør ADMIN om du er i tvil.
Regler:
1. Det er ingen begrensninger i tema man kan ta opp så lenge det handler om å dele ideer og erfaringer fra barnehagen. Del gode erfaringer med oss, ta opp dårlige erfaringer internt. Husk taushetsplikten.
2. Er det noe av diskusjonene du gjerne vil dele på din egen side eller andre facebooksider er det fritt frem så lenge det går frem at det er hentet på Idebroens facebook side.
3. Husk å vise din støtte til andres innlegg og ikke vær redd for skryt!
4. Høflighet gjelder og er du uenig i noe så begrunn det saklig og vennlig. Angrep på personer, grupper, barnehager og trakassering av noe slag vil ikke bli tolerert.
5. Vi deler gjerne dine bidrag videre. Om det er aktuelt så ber vi om lov fra deg som har delt på siden.
6. Inviter gjerne både ansatte og foreldre i barnehager til denne gruppen.
For kontakt med IDÉBROEN send e-post til: idebroen@gmail.com
Org.nr: 982026857