Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW - IINISB

Oficjalna grupa studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.