iLink - แลกเปลี่ยน

iLink - Group trao đổi liên kết Backlink.
= Tiêu chí: Ít nhưng chất =
Hãy chỉ add những Friend webmaster, MMO, những anh em có nhu cầu trao đổi backlink thật sử, để group mình chuyên nghiệp và tránh bị Spam nhé anh em smile emoticon