iMarketer

iMarketer là từ viết gọn của cụm "I am an intelligent marketer"

Những thành viên của iMarketer phải đảm bảo đúng với tên gọi của Group:
- Điều kiện cần: Là MARKETER - có thể là những người đang làm công việc Marketing hay muốn học làm công việc Marketing nhưng có điểm chung là ĐAM MÊ MARKETING và TỰ HÀO LÀ MARKETER.
iMarketer không chỉ giới hạn ở người làm quản lý Marketing của doanh nghiệp, iMarketer bao gồm cả Photographer, Designer, Film maker, Musician, web developer, apps developer, SEOer, Adwords Experter, ...tất cả những ai tham gia vào công việc Marketing của doanh nghiệp và xã hội.

- Điều kiện đủ: Intelligent Marketer, theo định nghĩa Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience.

Mục đích của Group: Tạo cộng đồng Marketer thực sự đam mê nghề, trong đó các thành viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp idea cùng giúp nhau Intelligent and more Intelligent. Tiến tới nâng cao giá trị và sự công nhận của cộng đồng đối với nghề Marketer.

Quy định: Mọi cá nhân đều có quyền đăng ký gia nhập, giới thiệu bạn gia nhập, khơi lên chủ đề, chia sẻ thông tin và phát biểu ý kiến, nhưng phải đảm bảo tuân theo đúng mục đích của Group. Admin thẩm định Tư cách người đăng ký đảm bảo cả điều kiện cần và đủ trước khi quyết định cho gia nhập Group. Các thành viên post thông tin không đúng mục đích của Group sẽ bị xóa. Sau 01 lần nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm sẽ bị remove khỏi Group.
Mọi thành viên khi đã tham gia vào Group thì đều phải đóng góp tiếng nói, ý kiến của mình. Đó có thể là câu hỏi nhờ trợ giúp về Marrketing, đó có thể là comment. Tất cả các thành viên khi tham gia Group quá 01 tháng mà không có "tiếng nói" nào, sẽ bị remove ra khỏi nhóm.


Vui lòng để lại thông tin THỰC về bạn tại http://bit.ly/VlueaX

Địa chỉ của iMarketer Group
http://www.facebook.com/groups/imarketer/

Ngày 25/09/2012 - edit lần 1 về quy định ngày 28/09/2012

Admin