Inaequalis

Pravidla INAE skupiny:
Nenadávat si navzájem.
Vyjadřovat se sluš...ně.
Za porušení je 24 hodinový ban...
Být zapsaný v souboru "kdo je kdo"

Klan vznikl jako útočiště pro všechny hráče, bez ohledu na jejich aktuální schopnosti. Chceme poskytnout prostor pro tréning a zlepšování hráčů ve všech ligách. Klan je vzhledem k počtu členů s přehledem největším českým a slovenským StarCraft 2 klanem.