Independentistes nats 1957-1965

Primera Generació Catalana Baby Boomer (nascuts entre 1957 i 1965). Aquest grup és un experiment per veure si la identitat generacional comuna fa que s'estableixi entre nosaltres una relació diferent d'altres grups on sovint ens mesclem amb jovenets de vint anys i amb gent moltíssim més gran que nosaltres.
https://www.youtube.com/watch?v=fGDDeBT7qfw
El baby boom és una expressió anglesa que va sorgir després de la Segona Guerra Mundial per definir el període de temps amb un extraordinari nombre de naixaments que es va donar des del 1946 fins al 1964. Als Països Catalans del sud de l'Albera es designa així el període de major natalitat d'aquest país, des del 1957 fins al 1977, i que va incrementar notablement la seva població. Aquest procés va tenir una mitjana de deu anys de retard respecte al mateix fenomen a la resta d'Europa Occidental i als Estats Units d'Amèrica, a causa de la dictadura franquista. A França, per exemple, aquest període va des del 1947 al 1963. Per extensió s'anomena generació baby boom o baby boomers als individus nascuts durant aquests anys.
En estadística, una COHORT és un grup de subjectes amb una característica comuna pertanyent al mateix grup d'edat. Els esdeveniments memorables que hauran marcat la nostra generació ens caracteritzen i ens singularitzen en comparació amb altres cohorts de la generació Baby Boom i en comparació amb altres generacions. Ha hagut moltes propostes de divisió en cohorts, en funció dels esdeveniments culturals i polítics nacionals i internacionals (una distingeix tres parts: 1957-1965 / 1966-1974 / 1975-1977, una altra dues: 1957-1965 / 1966-1977, d'altres quatre o cinc, etc.).