Informatyka (WI) '14

Oficjalna Grupa Studentów kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, rocznik 2014.

Grupą administruje Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej. Wszelkie zawarte w grupie informacje są niejawne i zakazuje się ich ujawniania poza gronem osób przyjętych.

W razie potrzeby, kontaktować się z administratorami, tj.:
- Krzysztofem Borowiakiem - Przewodniczącym WRSS WI oraz Przewodniczącym Komisji Promocji SSPP
- Kamilem Kozubalem - Członkiem WRSS WI