Informatyka (WI) '15

Oficjalna Grupa Studentów kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, rocznik 2015.

Grupą administruje Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej (we współpracy ze Starostami Grup/Roku po ich oficjalnym wyborze). Wszelkie zawarte w grupie informacje są poufne i zakazuje się ich ujawniania poza gronem osób przyjętych. Do końca 2015 roku osoby przyjmowane są na podstawie List Przyjętych na Studia udostępnianych przez Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej – później decyzję podejmują Starostowie.

W razie potrzeby (pytań, wątpliwości, problemów), kontaktować się z administratorami, tj.:
- Krzysztofem Borowiakiem - Przewodniczącym WRSS WI
- Sebastianem Firlikiem - Członkiem WRSS WI
lub (po ich wyborze) Starostami Grup/Roku

ZASADY:
1. Grupa służy do bieżącej komunikacji i/lub wymiany materiałów dydaktycznych między Studentami danego Roku konkretnego Kierunku.
2. Obowiązują powszechne zasady „netykiety” oraz kultury osobistej.
3. Zaleca się tagowanie (lub hashtagowanie) istotnych wątków, np. [Matematyka] lub #Matematyka dla zachowania klarowności.
4. Zakazuje się prowadzenia komercyjnej działalności marketingowej bez zgody Samorządu Studentów.
5. Spamerzy, osoby niestosujące się do Regulaminu oraz osoby nieupoważnione mogą być usuwane i/lub blokowane bez ostrzeżenia.