Services Informatiques à Madagascar

Tongasoa eto amin'ny groupe facebook de "Services Informatiques à Madagascar (SIM)"!

mobile: https://m.facebook.com/groups/232164253661404?refid=27
web: https://www.facebook.com/groups/informatiqueservicesmada

Ity Groupe ity dia misokatra ho antsika rehetra izay liana amin'ny tontolon'ny informatika.

Izay tsy mahay sobika hono dia mahay fatam-bary, ndao hifanampy sy hifanome tanana isika hampivoatra sy hikirakira ny tontolon'ny Informatika eto Madagasikara; zarao ny fahaizanao, toroy hevitra ny hafa, anontanio izay tsy azonao @ resaka informatika.
Aza misalasala raha handefa sy hizara (vaovao, toro-hevitra, filazana, asa, fampianarana, varotra) ary hampiditra ireo namanao mba ho fampandrosoana ity fikambanantsika ity.
Hitahy anareo anie Andriamanitra!

Bienvenue sur le groupe facebook de Services Informatiques à Madagascar (SIM)!
Ce groupe est ouvert à tous ceux qui sont intéresés par le domaine de l'informatique.
N'hésitez pas de publier et de partager (actualités, astuces, annonces, offres d'emploi, formations, business), et d'ajouter vos amis afin de mettre en valeur notre réseau social.
Que Dieu vous bénisses!

Welcome to the facebook group of "Services Informatiques à Madagascar (SIM)"!
This group is open to all those who are interested in the field of Informatics.
Don't hesitate to publish and share (current events, easy ways, advertisements, job offers, formations, business), and to add your friends in order to emphasize our social network.
May God bless you!