WSEI Informatyka 2012

**********************
Kalendarz terminów
**********************

http://tnij.org/wseical2012
http://tnij.org/wseical2012rss - wersja pod czytnik kanałów
http://tnij.org/wseical2012ics - wersja do importowania w programach kalendarza