Instagramisti

Táto skupina bola založená za účelom spojenia a informovania všetkých slovenských instagramistov na jednom mieste.