Inzamelsite svbvd010

Vaak staan er veel gratis spullen op marktplaats.
Nou kwam het idee stel u gaat naar Utrecht en ziet dat wij daar iets van op de site hebben dat u dan aan kan bieden dit op te halen en mee te
nemen. Zodat we nog meer kunnen inzamelen voor de dieren