iOS Developers VN

*** Nếu bạn đang có 50 group trở lên, đừng đăng ký vào group iOS Developer VN để spam chi cho mất công, admin sẽ không add bạn vào group ***

iOS Developers VN được xây dựng với mục đích tạo một nơi để các iOS developers có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về iOS programming.

RULES:

- Only posts about iOS Development are allowed. Don't post about Android, Windows Phone,...For Android stuff, please visit: https://www.facebook.com/groups/AndroidDevelopersVN/

- Posts about iOS Jobs/Freelancers/... are NOT allowed. Please post Job-related stuff in this group: https://www.facebook.com/groups/521864594609861/

- Don't ask about HACKINTOSH (How to install Mac OS on PC, Virtualization,...)

- About questions : Ask Google first please.

- Don't ask "stupid / idiot" questions. Try to ask "smart question" !

- Không post xin các phần mềm crack hoặc link download lậu.

~> Don't try anything above or you will be removed from now until Facebook dies !!!

- Nhóm chỉ thảo luận về lập trình iOS. Không cho phép đăng bất kỳ thông tin về quảng cáo, tuyển dụng nào.
Việc đăng giới thiệu app của cá nhân / nhóm / team / company phát triển được cho phép trong chừng mực. Vui lòng không lợi dụng để quảng cáo, "khoe hàng", "câu lượt tải", v.v...

- Để đăng thông tin tuyển dụng, xin mời các bạn "săn đầu người" quá bộ sang đây : https://www.facebook.com/groups/521864594609861/ Các bạn có thể đăng mọi thông tin về Mobile Developement Jobs

- Android Developers VN: https://www.facebook.com/groups/AndroidDevelopersVN/

- Mọi thành viên vào nhóm này đăng bài vi phạm các qui định trên sẽ được "nhắc nhở" (xóa bài vi phạm + remove ra khỏi G) hoặc ban vĩnh viễn (xóa bài vi phạm + remove + ban khỏi G)

Thân,