İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-TÜRKİYE

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre iş kazalarından dolayı iş dünyasında yılda oluşan zarar 550 milyar doları geçmektedir. Bu rakam, dünya’da kanser ve kalp rahatsızlıkları için harcanan toplam rakamdan daha büyüktür. Bu rakamın, eksik raporlamalar da göz önünde bulundurulduğunda, belirtilenden çok daha yüksek olma olasılığı mevcuttur.

Ülkemizde ise bu rakam 35milyar TL/yıl civarlarındadır.
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_is-kazalarinin-turkiyeye-yillik-maliyeti-35-milyar-tl_1069045.html

Bu rakam Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın (GSMH) %2.5'una denk gelmektedir İşverenler iş kazalarından dolayı ödedikleri yüksek tazminatlardan, yangınlardan ve çevre kazalarından kaynaklanan büyük zararlardan "iş sağlığı ve güvenliği ve çevre sistemleri" sayesinde kurtulabilirler. Düzeltici ve Önleyici sistemler ve de tedbirler sayesinde şirket imajları zedelenmez ve şirketler büyük zararları bertaraf edebilirler.

Grubumuz İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini bütün kitlelere "iş güvenliği kültürü" ile aktarabilmeyi amaçlayan İş Güvenliği Uzmanlarının paylaşım ve dayanışma amacına hizmet etmektedir