Islam overleggroep

De bedoeling van deze groep is om Islamitische en Islam gerelateerde onderwerpen te belichten vanuit diverse Islamstromingen. Zodoende trachten we de achtergronden te weten te komen van diverse visies, gebruiken en tradities binnen deze Islamstromingen om zodoende begrip en respect daarvoor te kunnen opbrengen.

Overleg en uitwisseling van meningen in deze groep dient op gepaste wijze plaats te vinden, conform Koran 16:125: "Roep tot de weg van jouw Heer met wijsheid en uitnemende aansporingen, en argumenteer met hen op de beste manier."

Moge de Almachtige Allah ons leiden en begeleiden bij het overleggen met elkaar. Amien!