ISSTRAS-Institut slovanských strategických studií

Skupina ISSTRAS/ИССТРИ je skupinou Institutu slovanských strategických studií. Přátelství a jednota mezi slovanskými národy je v současné době důležitou, možná klíčovou záležitostí, která by měla pomoci uchránit naše Slovanství před útoky, jejichž cílem je potlačení slovanské svébytnosti, kultury i vlastenectví.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že Rusko je největší slovanskou zemí a oporou slovanství, místo pro rusofóbní projevy a jedince zde není.