iStartup - Tôi Khởi Nghiệp

iStartup - intelligent Startup
Group cộng đồng giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ về khởi nghiệp. Giúp các thành viên cùng nhau đi lên, xây dựng riêng cho mình một startup vững mạnh.