IST Diving Club

IST Diving Club thành lập nhằm tạo một sân chơi cho các bạn yêu thích môn thể thao lặn biển khám phá

Trang này lập ra để mọi người có được công cụ để kết nối, giữ liên lạc cũng như post những hình ảnh về những chuyến lặn biển, những kế hoạch sắp tới , chia sẽ những kinh nghiệm hoặc cũng nhau trao đổi về những thắc mắc trong môn lặn biển, chia sẽ với nhau những nơi lặn đẹp trên thế giới.
Trên tiêu chí đó tất cả anh chị em có cùng đam mê đều được chào đón

Xin vui lòng không dùng trang facebook này để post những nội dung liên quan đến chính trị hay gây hiềm khích chia rẽ mất đoàn kết giữa các anh chị em với nhau..

Chúc mọi người tìm thấy nơi đây một sân chơi lành mạnh và thú vị


Welcome to IST Diving Club group.


This page created for people to have the tools to connect, keep in touch as well as post images on the diving trip, the next plan, share experiences and exchange information or questions about in diving, sharing together beautiful diving places in the world.

It doesn't matter who you are, where you come from or what your profession is, as soon as you are open minded and are interested in diving ,there always be someone here who want to be your friend.

Our philosophy is WORK HARD PLAY HARD, feel free to express your opinions but please keep in mind, we do not promote topics that relating to Religions, Politics or anything that insult a Government, a People or a Nation. IST Diving Club is a place to have fun, relax and make friend, everyone is equal, so join us today and let your heart take you to where your heart belongs to.

Once again, welcome onboard! Together we can challenge everything!