IT13 SPKT

Group chính thức của sinh viên khóa 2013 khoa Công Nghệ Thông Tin - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.