IT - The First Step

IT - THE FIRST STEP là 1 phần của www.stdio.vn

Nơi giải đáp những thắc mắc dành cho các bạn có dự định, đang bước những bước chân đầu tiên trong ngành Công Nghệ Thông Tin.

KHUYẾN KHÍCH:

_ Các thành viên dùng tên thật hoặc tên thương mại khi trao đổi trên group. Hạn chế sử dụng các tên không rõ nghĩa như: cún dễ thương, người hai mặt, ...
_ Không trao đổi vấn đề liên quan tới crack các sản phẩm của nhà phát triển khác, riêng kiến thức về hacking chính quy thì được khuyến khích.
_ Trao đổi với nhau hòa nhã, trên tinh thần tôn trọng, viết câu cú chuẩn tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được khuyến khích, hạn chế dùng các ngôn ngữ không chính quy.
_ Trao đổi codes trên IT - THE FIRST STEP nên dùng tool của STDIO tại http://co.stdio.vn/ và nên đăng nhập trước khi post 1 codes.
_ Không đăng quảng cáo trên IT - THE FIRST STEP, nếu muốn đăng quảng cáo, vui lòng viết công khai đề nghị đăng quảng cáo trên IT - THE FIRST STEP và đóng phí công khai, số tiền này sẽ được dành cho việc mua quà cho các thành viên IT - THE FIRST STEP.

THẮC MẮC VÀ LIÊN HỆ (thay (at) bằng @ sẽ được email đúng)

kevin.la(at)stdio.vn - 0933310128
taco.nguyen(at)stdio.vn
brian.vu(at)stdio.vn

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGƯỜI SÁNG LẬP:
Kevin La: http://www.stdio.vn/user/index/1
Taco Nguyen: http://www.stdio.vn/user/index/2
Brian Vu: http://www.stdio.vn/user/index/3