Jahodnice - dům F

Uzavřená skupina pouze pro majitele a nájemníky bytů v bytovém domě F v Jahodnici - Hostavicích na Praze 9.

Pavlač pro diskuze! :-)))

Webové stránky SVJ: http://www.jahodnice735.cz/