Jual beli duit lama dan baru

WAJIB DIBACA & DIFAHAMI OLEH SEMUA AHLI GROUP JUAL BELI DUIT LAMA DAN BARU YANG MASIH BARU MAHU PON YANG LAMA SEBAGAI PERATURAN & KESELAMATAN GROUP INI..

1) GROUP JUAL BELI DUIT LAMA DAN BARU Adalah Bertujuan Untuk Urusniaga Jual-Beli Duit Lama & Duit Baru Samada Duit Dalam Negara Malaysia Ataupun Diluar Negara.

2) Setiap Post Hendaklah WAJIB DISERTAKAN KAD GROUP JUAL BELI DUIT LAMA DAN BARU & Hanya BERKAITAN DENGAN NUMISMATIK Sahaja

3) Bagi Mereka Yang TIADA KAD GROUP JUAL BELI DUIT LAMA DAN BARU , Anda Hanya Dibenarkan Membuat POST SEKALI SEHARI SAHAJA. Dengan Disertakan Watermark atau lampirkan lesen memandu @ kad pengenalan bagi setiap POST. Tidak dibenarkan mempamerkan KAD AHLI DARI GROUP LAIN Kecuali Kepada Ahli Berbayar GROUP JUAL BELI DUIT LAMA DAN BARU Sahaja.

4) Dilarang Sama Sekali Membuat Post Atau Membuat Jualan Selain Daripada Yang Berkaitan Numis.. Sekiranya Terdapat Post Yang Meragukan Dan Selain Berkaitan Jual-Beli Duit/Coin .. POST Akan DiREMOVE & Anda Akan DiBANNED Serta-Merta Melalui Notis Amaran Ataupon Tidak..

TQ DIATAS KERJASAMA SEMUA…