K11CT3 - Đại Học Thương Mại

Lớp trưởng Thành : 0942.972.331
Lớp phó Hằng : 0962.855.392
Lớp phó Dương : 0986.339.998