Sinh viên Ngân Hàng K13

Group "Sv Ngân hàng K13 - Không khoảng cách ^^~!" đã ngưng hoạt động! Tất cả những post, tài liệu, hỏi đáp ở Group trên đều không chính thống và yêu cầu mọi người cân nhắc khi sử dụng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ban Quản Trị group "Sv Ngân hàng K13 Không khoảng cách ^^~" đã thống nhất và quyết định chuyển sang nhà mới với tên " Sinh viên Ngân Hàng K13" với những cái gì đó rất khó nói :))
Group mới với tên mới + "BQT không mới" xin hứa sẽ cố gắng xây dựng 1 Khóa 13 KHÔNG KHOẢNG CÁCH thật sự đúng với tiền thân của nó.
Định viết dài nhưng để ngắn thôi k chả ai thèm đọc mất :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Google drive: https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0Bz8ODGiQ-Wt0OHRqb1I5SzJoWTA
Pass : **************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
****BQT****