K47 ULIS

Group của sinh viên khoá QH.2013.F1 (K47) - Đại học Ngoại ngữ - ...Đại học Quốc gia Hà Nội. Chào mừng các bạn đến với Đại học Ngoại ngữ Quốc gia.