K59-VFU-Đại học Lâm nghiệp

Là sinh viên các khóa trước, chúng tôi xây dựng nhóm nhằm giúp đỡ các bạn các em k59 hiểu thêm những thông tin về ngôi trường các bạn theo học, cũng như hỗ trợ các bạn làm quen với một môi trường học tập mới.
Chúc các bạn có những tháng ngày học tập tại VFU thật vui vẻ và thành công.
Mọi thắc mắc về trường học, về các thủ tục, hãy liên lạc với chúng tôi để có hỗ trợ các bạn.
06174.989.458