K96 - CAM RANH

Các Bạn Thân Mến
1. Về Nhóm K96-Cam Ranh
Khi Quang lập ra Nhóm K96- Cam Ranh Nhằm kết nối lại với tất cả các bạn mỗi người một nơi vì cuộc sống phải xa quê. Thông qua Nhóm chúng ta có thông liên lại với mọi người. Đây là ngôi Nhà Chung của K96- CAM RANH qua đó các thành viên có thể chia sẽ nhưng vui buồn trong công việc cũng như trong cuộc sống Hay những thông tin hữu ích hay cảnh giác hoặc những chuyện hài hước, những câu chuyện học làm người để mọi người sau khi đọc có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Với mục đích trên Quang huy vọng mọi Thành Viên cùng nhau Xây dựng ngôi nhà chung K96-CAM RANH ngày càng tốt đẹp.
- Về Quỹ K96- CAM RANH
Thông qua ngôi nhà chung K96-CAM RANH, Quang hình thành nên Quỹ K96-Cam Ranh với tinh thần kêu gọi mọi người cùng chia sẽ và làm nhưng công việc từ thiện cho Quê hương nơi đã nuôi dưỡng ta nên người nhằm làm cho Cam Ranh ngày một tốt đẹp. Thông qua những hoạt động thiện nguyện để mọi người có cuộc sống căng bằng giửa Hoạt động gia đình và xã hội. Với tinh thần đó Quỹ K96- CAM RANH sẽ thực hiện và chia sẽ cho:
- Trẻ em, học sinh nghèo hiếu học,
- Trẻ em vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn,
- Trẻ em khuyết tật cở nhỡ thiếu may măn
- Các cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt
* Quỹ sẽ kêu gọi sự ủng hộ từ bên trong và bên ngoài K96 cũng như nhưng chương trình bán hàng gây Quỹ hay nhận tặng phẩm của tất cả mọi người để bán đấu giá để ủng hộ cho Quỹ, hay hình thức ủng khác....
* Hoạt động Quỹ Hàng năm tập chung huy động ưu tiên để làm nhưng chương trình có kế hoạch trước, Từng chương Trình cụ thể sẽ được post trước để kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ của mọi người.
* Thành Viên Ban Quản Lý Quỹ Hiện Nay gồm:
- PHÙ QUỐC QUANG - Đại diện Sai Gòn ( FB: phuquocquang)
- Nông Thị Bích Chuyển- Sài Gòn ( FB: Bim Meo)
- Phan Thị Phương Thảo - Sài Gòn - Phụ Trách Kế toán
- Trần Khánh Hoà - Nha Trang ( FB: Tran Khanh Hoa)
- Phuong Vo- Cam Ranh ( FB: Phuong Vo)
- Thầy Trần Quốc Trưởng - Giám Sát Quỹ
* Các Thành Viên lưu ý Tài Khoản Quỹ chỉ có 1 tài khoản duy Nhất:
- Tên Tk: Phù Quốc Quang
- Số TK: 101010005970363 - Ngân Hàng Công Thương Việt Nam - CN Ho Chi Minh ( VietinBank - CN Ho Chi Minh)
* Định kỳ vào cuối tháng Bạn Thảo sẽ post bảng sao kê lên FB cho mọi người xem
* Khi có bất kỳ sự đóng góp nào đều được post lên Fb cho mọi người theo dõi
Một lần Quang huy vọng mọi người một tay cùng xây dựng Ngôi Nhà Chung K96-CAM RANH ngày một lớn mạnh và vương lên để có thể thực hiện được nhiều việc có ích cho Quê Hương Cam Ranh
Vài Dòng Tư Suy Nghĩ của Quang xin gởi đến các thành Viên K96- Cam Ranh
- PHÙ QUỐC QUANG-