તને કેમ ભુલાય...-ચિરાગ દેસાઇ"અદ્વૈત"

નથી તમન્ના મશહૂર થવાની
બસ એક તું ઓળખે એજ ઘણું છે...