KANDAGA SUNDA - KOMARA WIBAWA JAYA DI BUWANA

Mandala ngaronjatkeun rasa KASUNDAAN
nu geus luntur ku waktu laas ku jaman.
Sasieureun sabeunyeureun utamana
dina ngarumat basa jeung budaya.
Seuweu Siwi Siliwangi
Wening Galih - Jembar Manah
Baray SKKS kedah gaduh sipat
NYUNDA - NYAKOLA - NYANTIKA - NYANTANA - NYANTRI