BOZÜYÜK KARAKÖYLÜLER DERNEĞİ

Karaköylüler arasında ekonomik sosyal kültürel yardımlaşmayı iyi münasebetleri kurmak örf ve adetlerimize uygun olarak devam ettirmek.

Karaköylüler ve üyeler arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı veya karşılıksız münasebette bulunmak ve yardımlaşmak.

Karaköy'ün ve çevresinin bilinen ve bilinmeyen doğal tarihi ve kültürel yönlerini araştırmak incelemek,tanıtmak ve geliştirmek.

Bütün üye ve Karaköylülerin yakınlarına gerektiğinde hastalık,kaza,ölüm,doğal afetler ile sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.