Käveltävä Helsinki

Tämän ryhmän tarkoituksena on edistää kävelyn kehittämistä Helsi...ngissä. Ryhmässä voi julkaista kaikenlaisia kävelyyn liittyviä uutisia, epäkohtia ja parannusehdotuksia.

Ryhmän tarkoituksena on aktiivisesti vaikuttaa kävelyn parantamiseen Helsingissä tekemällä kannanottoja, olemalla yhteydessä päättäjiin ja virkamiehiin jne.

Tehdään Helsingistä parempi kaupunki kävelijän näkökulmasta!