Karabük Üniversitesi Kızılay Öğrenci Kulübü

Türk Kızılayı’nın tarihteki yeri ve önemi nedir?
Türk Kızılayı, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.
• Kuruluş tarihi: 11 Haziran 1868
• İlk adı “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”.
• Bir sonraki adı “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”.
• Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 1935 yılında Cemiyete “KIZILAY” adını vermiştir.
Bu özellikleriyle Türk Kızılayı, ülkemizin en köklü “Sivil Toplum Kuruluşudur.”
Türk Kızılayı’nın Görevi Nedir?
Türk Kızılayı’nın görevi; uluslararası hayır kuruluşu niteliği ile, savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun ve gönüllülük anlayışına göre ürettiği hizmetler ve yaptığı faaliyetlerdir.
Türk Kızılayı;
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de taraf olduğu 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ile hukuki statüsü garanti altında bulunan,
• Tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi,
• Adı ve amblemi savaş ve krizlerde koruma sağlayan,
• Hizmetlerini “Temel İlkeleri ve Davranış Kuralları” çerçevesinde yürüten,
• Bakanlar Kurulunca onaylanan Tüzüğüne göre yapılanan ve yönetilen,
• Kamu otoritelerine insancıl hizmetlerinde yardımcı,
• Özerk organizasyon yapısına sahip olan, devletten hiçbir ad altında maddi destek almayan, “Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşudur.”
Türk Kızılayı’nın 7 temel ilkesi nedir?
• İnsanlık, Ayrım gözetmemek,Tarafsızlık, Bağımsızlık,Hayır Kurumu Niteliği, Birlik, Evrensellik