Kẻ Chợ

"Vui nhất là chợ Đồng Xuân/ Bắc Qua cũng gần nhưng kém vui xa/ Chợ Đuổi họp lúc chiều tà/ Chợ Hôm họp sáng chợ Da họp ngày"