Kemijärvi PRO ry

Kemijärven toimhenkilöiden yhdistyksenä tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys toimii kokoomayhdistyksenä joka kokoaa yhteen Itä-Lapin alueen useiden eri toimialojen toimihenkilöt.Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kokouksia, kursseja ja virkistystoimintaa ja edistää myös korkeaa järjestäytymisastetta alueensa työpaikoilla. Jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Ammattiliitto PRO:hon.