Kết Bạn Bốn Phương

Dù bạn là trai
hay bạn là gái
dù bạn là gay
hay bạn là les
dù bạn là giàu
hay bạn là nghèo
dù bạn nổi tiếng
hay bạn bình thường
---------------> vẫn là con người , kết bạn 4 phương