Kết Bạn 4 Phương

Mỗi lần không ngủ được lại facebook
- Điều đó đã trở thành thói quen.
- Lang thang tìm kiếm những tâm trạng giống mình.
- Và rồi lại lặng lẽ đọc status
- Có những nỗi niềm muốn kể cùng ai.
- Muốn nói chuyện cùng ai để bớt muộn phiền.
- Có những nỗi đau chỉ biết cất mãi trong lòng.
- Cứ như vậy mà bước tiếp..
ad: Thắng