Facebookღಌ.Hội.F.A Kết.nỐi.2 tRáI.tIm.S2.ღಌ

Chia sẻ hạnh phúc từ trái tim ! chào các FA nam thanh nữ tú.
Trang Facebookღಌ.Hội.F.A Kết.nỐi.2 tRáI.tIm.S2.ღಌ cũ sẽ chuyển địa chỉ sang đây. Tôn chỉ của nhóm là kết nối, chia sẻ mọi người gần với nhau hơn. Mong mọi người tham gia và mời bạn bè thêm nhiều bạn bè cùng gia nhập để phát triển nhóm mạnh như xưa. Các bạn chú ý không được đăng những bức ảnh và nội dung phản cảm nếu vi phạm chúng tôi sẽ cảnh cáo, xóa nội dung nếu tái phạm sẽ bị khai trừ khỏi nhóm.
Thay mặt admin cảm ơn mọi người !