GIA ĐÌNH KẾ TOÁN

NỘI QUY GIA ĐÌNH KẾ TOÁN

Ý nghĩa tên gọi: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN là mái nhà chung cho toàn bộ các thành viên chuẩn bị là kế toán, đang là kế toán và muốn tìm hiểu về kế toán.

Phương châm của GIA ĐÌNH KẾ TOÁN: Hòa đồng và sẻ chia

Mục đích hoạt động:
- Chia sẻ, giả đáp, hỗ trợ mọi thắc mắc về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán
- Không phân biệt vùng miền hoạt động. Không phân biệt trình độ học vấn. Không phân biệt tuổi tác, kinh nghiệm. Không phân biệt người trong hay ngoài ngành kế toán. Không phân biệt cá nhân là người trong nước hay nước ngoài
- Các thành viên tham gia hoạt động trên tinh thần tương thân, tương ái, cùng giúp đỡ và tôn trọng nhau

Quy định chung:
- Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo (đào tạo, bán chữ ký số, bán phần mềm, tuyển dụng, quảng cáo dịch vụ…). Cho phép các trường hợp quảng cáo tuyển dụng kế toán (phải đầy đủ và chi tiết), bài viết chia sử ứng dụng kế toán cho thành viên, bài viết nâng cáo kiến thức tài chính-kế toán-thuế-kiểm toán
- Nghiêm cấm mọi hình thức spam bài viết, spam hình ảnh đồi trụy, đưa các đường link mang tính quảng cáo
- Nghiêm cấm các hình thức chia sẻ tệp, file bằng cách kêu gọi thành viên để lại địa chỉ mail
- Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy, thóa mạ thành viên trong hội
- Không viết các bài bàn luận về tình hình chính trị, bài viết vi phạm thuần phong, mỹ tục
- Không sử dụng ngôn ngữ tuổi teen để viết bài. Nếu truy cập bằng điện thoại có thể viết không dấu

Quy định về xóa bài/xóa thành viên
- Admin sẽ căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của bài viết vi phạm để xử lý: vi phạm nhẹ sẽ cảnh báo cho người viết để tự xóa, vi phạm nặng sẽ xóa ngay
Các bài sau đây sẽ bị xóa ngay không cần giải thích lý do
- Bài viết ngôn ngữ tuổi teen
- Bài viết nội dung không rõ ràng,
- Bài viết quảng cáo, để link dẫn đến một trang web khác với mục đích quảng cáo.
- Bài viết với ngôn từ thiếu tế nhị, xúc phạm đến các thành viên khác,
- Bài viết có tính spam..
- Những bài viết kêu gọi thành viên tới các trung tâm kế toán dưới mọi hình thức.
- Các bài đăng về lớp học dù là miễn phí hay thu một phần phí mà không phải do GĐKT tổ chức
- Các bài viêt chia sẻ tệp bằng hình thức kêu gọi để lại địa chỉ mail.
- Các bài không quan trọng sau vài ngày BQT sẽ dọn dẹp để dành chỗ cho các bài chất lượng để tiện cho các bạn vào sau tra cứu.
- Admin không có quyền tự ý xóa thành viên nếu không có căn cứ cụ thể và chưa được sự thống nhất của các admin khác. (Cái này để khống chế ảnh hưởng của Admin)