KI08A2 and FRIENDS

KI08A2 (2008 - 2012): Hội những người bạn Bắc chí Nam.
Có thể một mai ta không gặp nhau trên cùng một con đường, nhưng bất cứ ngã rẽ nào trong trái tim chúng ta đều giao nhau.