Kidsvolley 2.0

Gruppe til gensidig inspiration omkring projektet Kidsvolley 2.0, der er Dansk Volleyballforbunds store fireårige satsning, hvor målet er en styrkelse af kidsvolley i Danmark.

Alle kan komme til orde i gruppen, der er beregnet som en fælles platform for alle interesserede.

Projektet er startet januar 2014