Kiếm tiền trên youtube cơ bản vào lúc 8h tối

ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LỚP CƠ BẢN, NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA LÚC ĐẦU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG VIẾT BÀI( BẬN CÔNG VIỆC, MỆT, MẠNG YẾU...) SẼ VUI LÒNG RA NGOÀI ĐỂ NHƯỜNG CHO NHỮNG NGƯỜI CHĂM CHỈ.
.
.
CÁC THÀNH VIÊN BÌNH LUẬN: KHÔNG AI CHO MIỄN PHÍ, LỪA ĐẢO, LÀM TÂM LÍ THÀNH VIÊN KHÔNG ỔN ĐỊNH SẼ RA ĐI .
.
.
NGÀY 1/11/2014: SẼ RA THÔNG BÁO CÁC THÀNH VIÊN ĐẠT CHỈ TIÊU VÀO LỚP CƠ BẢN.