Kiếm Vũ - Kết Nối Anh Em

⚠ QUAN TRỌNG: NỘI QUI GROUP KIẾM VŨ - CẬP NHẬT NGÀY 05/9/2016

...TẤT CẢ CỘNG TÁC VIÊN VÀ THÀNH VIÊN THAM GIA GROUP ĐÊU PHẢI CHẤP NHẬN QUI ĐỊNH.

Group Kiếm Vũ - Kết Nối Anh Em là nơi tập hợp tất cả anh em Kiếm Vũ tạo lập một sân chơi, thảo luận văn minh. Hãy cùng nhau chung tay phát triển cộng đồng game Kiếm Vũ Việt Nam nhé.