KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CHIA SẺ THÔNG TIN NGHIỆP VỤ - HÀNG HÓA- THỊ TRƯỜNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU.
( lưu ý : Mỗi ngày mỗi thành viên được post tối đa 4 bài mỗi bài cách nhau it nhất 3 giờ nếu các bài quá gần nhau admin sẽ xóa mà không thông báo )
VÌ SỰ CÔNG TRONG SẠCH CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG & CÔNG BẰNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN .Cảm ơn sự hợp tác của cấc bạn .