‫כנסי המטפלים הארציים‬

כאן יוצרים את הבסיס ל"מדורת השבט" של העוסקים האלטרנטיביים בישראל. הקבוצה פועלת במקביל לקבוצת "כנס המטפלים הארצי" וביחד אם דף האוהדים של "הרשת האלטרנטיבית - כל כיווני הרוח".
מוזמנים לעיין באתר הבית של האגודה:
http://altnet.org.il/