KİTAP SEVENLER PARTİSİ

KİTAP SEVENLER PARTİSİ TÜZÜĞÜ

1- KURULUŞ
Kitap Sevenler Partisi'nin isim sahibi Prof. Ali Birinci'dir. Partimiz, 1 Nisan 2011’de İsmail Dervişoğlu tarafından kurulmuştur.

2- YÖNETİM
Partimizin yönetimi, yöneticilerden oluşur. Yöneticiler; değişen durumlar dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından istişâre ile seçilir.

3- İLKELER
a) KSP bütün özgürlüklere taraftar bir partidir. Düşünce özgürlüğü ve şeffaflık partimizin en önemli iki ilkesidir.
b) KSP üyeleri birbirine sevgi, saygı ve fedâkarlık hisleriyle dolu, birbirlerinin haklarına riâyet eden öz kardeş gibidirler.
c) Pespâyelik, istihzâ, hakaret, küfür ve ayrımcılık (cinsiyet, ırk vb.) asla kabul edilemez.
d) KSP'de hiç bir üye herhangi bir düşünceye sahip olduğundan dolayı farklı bir muameleye tâbi tutulmaz.

4- AMAÇLAR
a) KSP'nin öncelikli amacı; üyeleri yeni ve eski tüm kitapların içeriğinden haberdar etmektir.
b) Düzeyli bir sohbet ve müzâkere ortamı hazırlayarak, üyelerin genel ilkelerimiz çerçevesinde düşüncelerini paylaşmalarına imkan sağlamak ve böylece düşünce çoğulluğunu ortaya koymak bir diğer amacımızdır.

5- PAYLAŞIM İLKELERİ
a) KSP'de paylaşım yapmak tüzük kuralları çerçevesinde tüm üyelere açıktır.
b) Temel paylaşım biçimimiz; kitabın kapak resmi üzerine bir açıklama yazmak şeklindedir. Bu açıklama; kitabı tanıtıcı bir bilgi ya da kitaptan bir alıntı olabileceği gibi, kitap hakkındaki duygu ve düşüncelerimiz de olabilir. Açıklama olmaksızın sadece kitap kapağı resmi paylaşılmaz.
c) Gönderi bölümünde link ve video paylaşılmaz. Kitapla ilgili olmak kaydıyla, yorum bölümünde videoya ve linke yer verilebilir. Verilen linkler; reklam maksatlı olmamalı, üyelerimizi sanal ortamdaki e-kitap ve e-kütüphanelerden haberdar ederek, onlara kaynak sağlama amacına yönelik olmalıdır.
d) Resim, gravür, minyatür, hat vb. kültür-sanat eserlerinin paylaşımında gözetilecek temel ilke; içinde ''kitap''la ilgili bir veri bulunmasıdır. Sanal ortamda mebzul miktarda rastladığımız, hiçbir estetik ve sanat değeri olmayan görsel malzemeler paylaşılmaz.
e) Edebî ve fikrî nitelik taşımayan, hamâsî ve hayâlî bir takım harc-ı âlem sözler ''şiir'' ya da ''şiir kitabı'' nâmı altında paylaşılmaz.
f) Üyeler, kitapla ilgili hatıra türü duygu ve düşüncelerini sayfaya yazabilir, kitap merkezli bir konuyu ya da soruyu doğrudan gündeme getirebilir.
g) Üyeler, telif haklarını ihlal edecek ya da hukuki sorumluluk doğuracak nitelikte paylaşım yapamaz.
h) KSP Tüzüğü'ne riâyet edilmeksizin yapılan paylaşım ve yorumlar silinir. Paylaşımın şekil ve muhtevâ îtibâriyle tüzüğe uyup uymadığı yöneticilerin takdir yetkisi dahilindedir.

6- ÜYELİK
a) Tüzel kişi adıyla ve müstear isimle yapılan üyelik müracaatları kabul edilmez. İsmin ya da soyismin açık ve net olarak yazılmadığı başvurular reddedilir.
b) Hakaret ve küfür eden üye ikaz edilmeksizin ihrac edilir.YÖNETİM KURULU

Yahya ERDEM
Sabri KOZ
İsmail DERVİŞOĞLU
Atalay PARİN
Cantürk COŞKUN
Selim YAPICI
Hüseyin EMİROĞLU
Mustafa UĞURLU
Mustafa TEKİNTUŞ